Tlf: 944 536 829 Horario: Lunes-Viernes 8:00-17:30 embalajes@embalajeshegoalde.com

LEGE-OHARRA ETA ERABILERA-BALDINTZAK

Berma diezazuket % 100eko espazio seguru batean zaudela. Horregatik, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluan jasotako informazio-betebeharra betez, honako hau adierazten da:

IDENTIFIKAZIO-DATUAK

Izen soziala: Embalajes Hegoalde S.L.

Izen komertziala: Embalajes Hegoalde

Helbide soziala: Berreteaga bidea 19, 16. or., 48180 – Loiu (Bizkaia)

Identifikazio fiskaleko zenbakia: B95254785

Posta elektronikoa: embalajes@embalajeshegoalde.com

Telefonoa: 944536829; 652718565

www.embalajeshegoalde.com webgunea (aurrerantzean, «Web Gunea») Embalajes Hegoalde S.L.rena da.

www.embalajeshegoalde.com webgunera sartzeak baldintza hauek guztiak onartzea dakar:

JABETZA INDUSTRIALA

Web honetan agertzen diren logotipoa eta “Embalajes Hegoalde” izendapena, baita beste zeinu bereizgarri batzuk ere (grafikoak edo izendatzaileak), Embalajes Hegoalde S.L. enpresaren jabetzakoak dira esklusiboki, eta, beraz, erakunde hori da horiek erabiltzeko baimena duen bakarra.

Webgune honetako edukiak, testuak, irudiak eta abar, bai eta diseinu grafikoa eta iturburu-kodea ere, jabetza intelektual eta industrialaren eskubideei buruzko Espainiako legediak babesten ditu, Embalajes Hegoalde SLren alde.

Beraz, erabat debekatuta dago erreproduzitzea, banatzea edo jendaurrean jakinaraztea, osorik edo zati batean, Embalajes Hegoalde SLren berariazko baimenik gabe.

DOMEINUAREN IZENA

Aurreko paragrafoetan adierazitakoaren antzera, www.embalajeshegoalde.com domeinu-izenak eta gune honetara sartzeko balio duten guztiak Embalajes Hegoalde S.L.ren titulartasun esklusibokoak dira. Horiek behar ez bezala erabiltzeak erregistratuta eskuratutako eskubideak urratzea ekarriko luke, eta Legean aurreikusitako bitartekoen bidez jazarriko da.

ERABILERA PERTSONALA

Embalajes Hegoalde SLk berariaz baimentzen du erabiltzailea bere disko gogorrean edo beste edozein euskarri fisikotan ikusi, inprimatu, kopiatu edo biltegiratzea esklusibotasun-eskubide batek babesten dituen edo ez dituen eduki eta aktiboak (ordenagailu-programak izan ezik), betiere jarduera hori erabiltzailearen erabilera pertsonal eta pribaturako egiten bada, merkataritza- edo banaketa-helbururik gabe eta aipatutako eskubide eta edukiak aldatu, aldatu edo deskonpilatu gabe. Erabilera pertsonaleko lizentzia hori gauzatutzat joko da, betiere egile-eskubideei eta jabetza industrialari buruz egiten diren ohartarazpenak osorik errespetatzen badira, eta horrek ez du esan nahi erabiltzaileari inolako lizentziarik ematen zaionik.

Gune honetako eduki edo sorkuntza intelektualen beste edozein erabilera egiteko, Embalajes Hegoalde S.L.ren berariazko eta idatzizko baimena beharko da.

LEGEZKO AKZIOEN ERRESERBA

Embalajes Hegoalde SLk bere jabetza intelektual eta industrialeko eskubide legitimoak defendatzeko dagozkion legezko bitarteko edo akzioak erabiltzeko eskubidea izango du uneoro, eskubide horiek baimenik gabe erabiltzearen edo kalte egin diezaiekeen edozein jardueraren aurrean.

LOTURAK

Webgune honetan nabigatzen ari den bitartean erabiltzaileak izan ditzakeen estekei esker, webgune hau utzi ahal izango duzu.

Embalajes Hegoalde S.L.k konpromisoa hartzen du bere webgunean legez kanpoko edukia duten, jarduera ez-zilegi, arrazista eta xenofoboak sustatzen dituzten eta, oro har, askatasunaren eta giza duintasunaren printzipioen aurka egin dezaketen edo Espainiako Konstituzioak eta Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalak aitortutako balioak eta eskubideak urratzen dituzten orrialdeetarako estekak egotea saihesteko ahal duen guztia egiteko.

Erabiltzaileren batek uste badu estekaren batek, Web Gunea barne, bere eskubideak kaltetzen dituela, edo kalterik txikiena eragiten badio, posta elektronikoz baino ez du jakinarazi behar, eta uste osoa du horri buruzko neurri egokiak hartuko direla.

WEBGUNEAREN EDUKIA

Embalajes Hegoalde S.L.k ez du bere gain hartzen webguneko edukiak gaizki erabiltzearen erantzukizuna, eta horietara sartzen den edo erabiltzen dituen pertsonaren erantzukizuna baino ez da.

WEB ORRIA EGUNERATZEA ETA ALDATZEA

Embalajes Hegoalde S.L.k beretzat gordetzen du, aldez aurretik jakinarazi gabe, bere webgunean dagoen informazioa aldatzeko edo ezabatzeko eskubidea, bai eta haren konfigurazioa eta aurkezpena ere, horregatik inolako erantzukizunik hartu gabe.

ALDERDI TEKNIKOEI BURUZKO ARGIBIDEAK

Embalajes Hegoalde SLk bere gain hartzen du Interneteko sarera konektatzean sortzen diren ekipo informatikoetako arazo teknikoetatik edo akatsetatik erator daitekeen inolako erantzukizunik, bai eta Embalajes Hegoalde SLren kontroletik kanpo legez kanpoko intromisioen bidez hirugarrenek eragin ditzaketen kalteetatik ere.

Era berean, ez du inolako erantzukizunik izango erabiltzaileak izan ditzakeen kalte edo galeren aurrean, baldin eta informazio-akatsen, -akatsen edo -hutsegiteen ondorio badira, eta informazio hori erabiltzaileak berak ez dituen iturrietatik badator.

ERABILERA BALDINTZAK

Webgunearen erabilera baldintza orokor hauen edukiaren, aplika daitekeen edozein lege-xedapenen eta oro har onartutako moralaren eta ohitura onen eskakizunen araberakoa izango da, baita ordena publikokoen araberakoa ere.

Embalajes Hegoalde SLk aldez aurretik eta berariaz baimena eman ezean, erabiltzaileek webgune honetan eskainitako edukiak eta zerbitzuak modu pertsonalean baino ezin izango dituzte erabili, eta ez dute zuzenean edo zeharka horien merkataritza-ustiapena dakarren ekintzarik egingo.

PRIBATUTASUN POLITIKA ETA DATUEN BABESA

Embalajes Hegoalde S.L.k webgune honen erabiltzaileei jakinarazten die fitxategi automatizatu bat sortu ahal izango duela aipatutako titularrari jakinarazten zaizkion datu pertsonalekin, web hau erabiltzearen ondorioz eta posta elektronikoak bidaltzearen ondorioz, edo gure harremanetarako formularioaren bidez jasotakoekin, datuak babesteari buruzko legeriak ezarritakoa zorrotz betez.

Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betez, erabiltzaileek edozein unetan baliatu ahal izango dituzte beren datuak eskuratzeko, zuzentzeko, aurka egiteko eta ezerezteko eskubideak, baldin eta bildu eta artxibatu badira. Eskubide horiek Embalajes Hegoalde SLren egoitza sozialera edo enbalajes@embalajeshegoalde.com helbide elektronikora bidalitako idatzizko jakinarazpenaren bidez baliatu beharko dira, eta, edozein kasutan, erreferentzia gisa honako hauek adierazi beharko dira: DATU PERTSONALAK eta eragin nahi duten eskubide hori, Nortasun Agiri Nazionalaren kopia erantsita.

Erregistratutako datuak honako helburu hauetarako erabil daitezke: zuri zerbitzuak emateko eta/edo eskaintzeko, estatistikak egiteko, publizitatea bidaltzeko – baita bitarteko elektronikoak erabiliz ere –, gorabeherak kudeatzeko edo merkatu-azterketak egiteko, besteak beste.

Hala badagokio, erabiltzaileek emandako datu pertsonalak hirugarren bati jakinarazi ahal izango zaizkio, aurretik adierazitako helburuak betetzeko eta interesdunek aldez aurretik baimena ematen badute. Baimena egiletsi dela ulertuko da, baldin eta datu horiek ematen direnetik hamabost eguneko epean ezer adierazten ez badute. Nolanahi ere, baimen hori edozein unetan ezeztatu ahal izango da, titularraren egoitza sozialera zuzendutako idatzizko jakinarazpenaren bidez, erreferentzia gisa DATU PERTSONALEN BAJA jarrita.